Hỗ trợ khách hàng

Ghi danh (tạo tài khoản ) thế nào trên hệ thống Rao Vặt?

Để ghi danh vào hệ thống của chúng tôi bạn vui lòng nhấp nút “Ghi Danh” Bên góc phải của trang web

Điền thông tin cơ bản và nhấp nút Ghi Danh

Sau đó hệ thống sẽ gửi cho bạn 1 email xác nhận đến email mà bạn đã nhập khi tạo tài khoản. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy nó trong Inbox hoặc đôi khi email sẽ lạc vào thư mục Spam trong hộp thư của bạn.

Nhấp nút Confirm yout Email để hoàn tất việc tạo tài khoản