Hỗ trợ khách hàng

Đăng một rao vặt mới

Để đăng một rao vặt bạn nhấp vào nút “ĐĂNG RAO VẶT” bên góc phải trang web

Trong phần viết nội dung nếu bạn tài khoản của bạn có hỗ trợ những tính năng bên dưới thì bạn cứ tùy ý sử dụng. Ví dụ bạn có thể chọn Prefix cho tiêu đề của bài quảng cáo như hình dưới

Tiếp tục bạn có thể: upload ảnh, chọn ngày dự kiến kết thúc rao vặt, Tiểu bang và thành phố sinh sống….

Chú ý là nếu bạn điền thông tin đầy đủ chừng nào thì khả năng người dùng tìm thấy bạn càng dễ dàng. Và cũng xin lưu ý thêm rằng với mỗi loại tài khoản trả phí quý khách hàng mới được sử dụng những form tương ứng mà thôi, không phải tài khoản nào cũng có đầy đủ các form như trong hình.

Bài viết cả bạn sau khi đăng hoàn chỉnh

Và hình dưới là bài viết của bạn hiển thị trên danh sách với các rao vặt khác