Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn sử dụng công cụ Search

Bạn có thể tìm kiếm mục quan tâm bằng cách chọn các Category có sẵn của chúng tôi

Ứng với mỗi category bạn có thể sử dụng 2 bộ lọc để tìm kiếm nhanh các rao vặt mà bạn quan tâm. Với bộ lọc đầu tiên bạn có thể lọc các rao vặt theo Tiểu bang và Thành phố sinh sống

Với bộ lọc chi tiết hơn bạn có thể lọc theo ngành nghề, và thời gian đăng tải…